Ovinot'a Üye Olun
Yetkili E-Posta*
Yetkili Telefon (5_________)*
Yeni Şifre*
Yeni Şifre (Tekrar)*
SMS Doğrulama
OVİNOT E-İŞ UYGULAMASI ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

1. Taraflar

Bu sözleşme İçerenköy Mah. Topçu İbrahim Sok. And Plaza N:8/10D İç Kapı No:5, Kozyatağı E5 Yanyol Üzeri, Ataşehir - İstanbul adresinde mukim Ovinot Teknoloji Hizmetleri San. ve Tic. A.Ş. (bu sözleşmede Ovinot olarak anılacaktır) ile Ovinot E-İş Uygulamasına ücretsiz üye olmak isteyen kişi/kurum (bu sözleşmede Üye olarak anılacaktır) arasındaki görev, sorumluluk, hak ve yükümlülükleri belirlemektedir.

2. Tanımlar

“Ovinot E-İş Uygulaması”; Şirketlerin/işletmelerin sahiplerinin, esnafların, kooperatiflerin, derneklerin, sitelerin yöneticilerinin, esnafların, serbest meslek sahiplerinin ve benzeri tüm e-makbuz veya e-fatura/e-arşiv fatura kesen vergi mükellefi olan iş sahiplerinin, yöneticilerinin, sorumlularının ve danışmanlarının elektronik ortamda yasal geçerli şekilde e-belge gönderme alma süreçleri ile para tahsilatı ve ödeme süreçlerini bütünleşik ve otomatik şekilde tek uygulamadan tek kullanıcı deneyimiyle yürütme, takip etme ve yönetmelerini sağlayacak mobil uyumlu web tabanlı bulut uygulama ve entegre edilmiş tüm çözümler ve hizmetlerin toplamını ifade eder. Ovinot E-İş Uygulamasını, vergi mükellefi olmayan, fatura veya makbuz kesmeyen, çalışanlar ve profesyoneller de benzer şekilde kişisel, aile veya grup gelirlerini, giderlerini, banka hesaplarını, para durumunu, bütçe takibi, vb ihtiyaçları için kullanabilecektir.

“Ovinot E-Tahsilat Sistemi (Platform)”, Üye’nin Ovinot ile arasındaki tahsilat ve ödemelerin yapılacağı; Üye ile Kullanıcıları arasındaki mal ve hizmet satışı, tahsilat ve ödemelerinin yapılacağı; Kullanıcıların Üye mal ve hizmetlerini kullanımından kaynaklanan tahsilat ve ödemelerin yapılmasını sağlayan, banka, e-para ve ödeme hizmetleri kuruluşlarından alınan Fon Havale, EFT ve Sanal POS sistemleri ile entegre çevrimiçi (online) ödeme sistemini ifade eder. Bu kapsamda Ovinot zaman içerisinde farklı Ödeme Kuruluşlarıyla benzer sözleşmeler yapabilir.

"Sistem Ortakları"; Ovinot E-Tahsilat Sistemi aracılığıyla ödemelerin işlenmesi konusunda iş birliğinde bulunduğu Banka, E-para ve Ödeme Kuruluşları ile diğer finans kurumlarını ifade eder.

"Çözüm Ortakları"; Ovinot E-İş Uygulaması ve katma değerli hizmetlerin verilebilmesi için iş birliğinde bulunduğu Barındırma, Internet Altyapı sağlayıcı, E-İmza, Mobil-imza, E-Belge, EBYS, Hesap hareketleri, Sadakat ve Üye İşyeri kuruluşlarını ifade eder.

“E-İmza” 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu’nda yer alan şekliyle elektronik imza; başka bir elektronik veriye eklenen veya elektronik veriyle mantıksal bağlantısı bulunan ve kimlik doğrulama amacıyla kullanılan elektronik veriyi tanımlar.

Elektronik Belge (e-Belge) : Şekil hükümlerinden bağımsız olarak Vergi Usul Kanununa (VUK) göre düzenlenmesi zorunlu olan belgelerde yer alan bilgileri içeren elektronik kayıtlar bütününü tanımlar.

E-Belge Uygulamaları : Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından VUK kapsamında düzenlemesi yapılan ayrı ayrı ve tüm elektronik belge uygulamaları

Mali Mühür : GİB tarafından VUK kapsamında yapılan düzenlemelerde beliritlen e-belgeleri ve kayıtları imzalamak için vergi mükelleflerine zorunlu tutulmuş bir çeşit elektronik imza aracını tanımlar.

Nitelikli Elektronik Sertifika (NES): 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu ve ilgili ikincil düzenlemelerde tanımlanan ve gerçek kişilerce güvenli elektronik imzalaam için kullanabilen elektronik sertifikayı tanımlar.

Deneme Üyeliği: Üyenin, üyelik sırasında belirtilen süre için ve Ovinot hizmetlerini tanıması amacıyla yapabileceği geçici üyelik türüdür. Bu üyelik süresinin dolmasının ardından üye bir başka üyelik yapmazsa işbu üyelik sözleşmesi ve ekleri olan ve katma değerli hizmetlerin alınması için düzenlenmiş tüm sözleşmeler askı süresinin bitiminde derhal sona erecektir.

Askı Süresi: Deneme üyeliği yapmış olan üyenin, belirtilen deneme süresinin sona ermesinden sonra ödeme bilgilerini tanımlayarak üyeliğini yenileyebilmesi için tanınan 60 günlük süredir. Bu süre içerisinde üyenin, deneme üyeliği kullanım hakkı olmayacaktır. Deneme üyeliğinin başlangıcında yapmış olduğu üyelik sözleşmesi askıya alınacak ve bu süre sonunda üye tarafından üyelik yenilenmezse üyenin tüm verileri silinecektir. Bu durumda üye yeniden üye olmak isterse üyelik sürecine ilişkin tüm işlemleri yinelemek zorunda kalacaktır. Ancak ikinci kez deneme süresi hakkı tanınmayacaktır.

3. Sözleşmenin Konusu

Bu sözleşme, Üye’lerin işiyle ilgili e-belge, tahsilat ve ödeme süreçlerini entegre ve otomatik bir şekilde internet üzerinden yürütmesini sağlayan Ovinot E-İş Uygulaması ve sağlanan ilave çözümler ve hizmetler ile ilgili tüm koşulları, tarafların sorumlulukları ve yükümlüklerini tarif eder. Bu sözleşmenin yürürlüğe girmesi ile birlikte taraflar yapılacak çalışmaların bu sözleşmede belirtilen esaslara ve hükümlere göre sürdürüleceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

4. Deneme Üyeliği

Ovinot, kullanıcılarına dönem dönem değişebilen sürelerde, deneme üyelikleri verebilir. Bu denemenin süresine ilişkin bilgiler, ilgili dönemde üyeye, üyelik başvurusu sırasında bildirilecektir. Ovinot, deneme süresini yeni sözleşmeler için değiştirmek veya hiç deneme süresi vermeme konularında serbesttir. . Deneme süresi sona erdiğinde, üyenin sistemi kullanma hakkı sona erecek ve üyenin Ovinot ve Ovinot sistemini kullanmak için Ovinot çözüm ortakları ile imzalamış olduğu tüm sözleşmeler 60 günlük bir süre için askıya alınacaktır. Bu askı suresinin sona ermesinin ardından, üyenin üyeliğini devam ettirmesi durumunda üye Ovinot’un sistemi üzerinden ödeme bilgilerini tamamlayarak ilgili dönemdeki üyelik koşulları ile üye olabilir. Ovinot; bu şekilde üyeliğin uzatılmaması durumunda, üyeye ait tüm veriyi deneme süresinin bitiminden itibaren 60 gün içinde imha edecektir.

5. Ovinot’un Hak Ve Yükümlülükleri

a. Sözleşmeye konu hizmetler

Ovinot E-İş Uygulaması farklı üyelik paketleri ile farklı şekillerde ve içeriklerde kullanılabilecek temel ve katma değerli ek hizmetlerden oluşmaktadır. Üye ve Ovinot arasında katma değerli ek hizmetlerin kullanımı için yapılacak diğer sözleşmeler ve ilgili taahhüt veya beyanlar işbu sözleşmenin ayrılmaz parçasını oluşturacaklardır.

Ovinot sağladığı uygulama ve tüm hizmetlerde -Üye’nin ön ödeme ile almış olduğu hizmetin tamamlanması veya ücret iadesi ile hak kaybına uğramamasının sağlanması şartı ile- değişiklik yapabilir, yeni hizmetler getirebilir, sunmakta olduğu hizmeti geçici süreliğine durdurabilir veya tamamen kaldırabilir.

Ovinot, uygulama ve hizmetleri Üyeye sunarken, kullanmakta olduğu altyapıları, sistemleri, teknolojileri, yöntemleri ve/veya çözüm ve iş ortaklarını, Üye’nin uygulama ve ilgili hizmeti kullanımında bir değişiklik olmaması kaydı ile tamamen kendi kararı ile dilediği gibi değiştirebilecektir. Bu durum Üye açısından hizmetin sonlandırılması ve/veya herhangi bir iade, tazminat vb. talep hakkı getirmeyecektir.

Hizmetler paketler halinde yyelere satılacak olup, Ovinot sözleşme süresince dilediği giibi farklı paketler oluşturma, paket içeriklerini değiştirme, belirli paketleri satıştan kaldırma ve her türlü kampanya ve indirim yapma hakkına sahiptir.

b. Ücretsiz hizmetler

Üye, Ovinot’tan aldığı ücretsiz üyelik ile kendisine tanınan sınırlı işlevler ve özelliklerden elle kullanım (manuel) ile yararlanabilme imkanına sahip olacaktır. Bu sözleşme ile birlikte Üye, Ovinot’la uygulama kullanma (bir çeşit bulut yazılım kiralama) anlaşması yapmıştır. Uygulamanın teknik özellikleri, işlevleri ve diğer bilgileri www.ovinot.com adresinden ulaşılabilir. İşbu sözleşmede belirtilmeyen teknik özellikler açısından adı geçen www.ovinot.com alanındaki tanımlamalar geçerli olacaktır ve Üye bu alanda belirtilen özelliklere sahip bir uygulama yazılımını kiraladığını, bu özellikleri incelediğini, anladığını ve ileride uygulamanın ve sistemin teknik özelliklerini bilmediği ve/veya incelemeden satın aldığı iddiasında bulunmayacağını beyan ve kabul etmektedir.

Ovinot tüm ücret tarifelerini dilediği gibi değiştirme, ücretli hizmetleri ücretsiz veya ücretsiz hizmetleri ücretli hale getirme konusunda tamamen serbesttir.

c. Katma değerli hizmetler:

Katma değerli hizmetleri temel hizmetlere ek olarak Üye’nin tercih edeceği Paket ile alacağı; Kredi kartı ile tahsilat yapabilme; Havale / EFT ile tahsilat yapabilme; Banka hesapları ile entegre edebilme; E-Posta ve SMS ile otomatik alacak bakiyesi hatırlatmaları ve ödeme linki gönderme gibi hizmetlerdir.

Ovinot -Üye’nin ön ödeme ile almış olduğu hizmetin tamamlanması veya ücret iadesi ile hak kaybına uğramamasının sağlanması şartı ile- hizmetlerde değişiklik yapabilir, yeni hizmetler getirebilir, sunmakta olduğu hizmeti kaldırabilir. Üye Sunulan Katma değerli hizmetlerden birisini veya birkaçını satın alarak bu hizmetleri kullanabilir.

Üyelik, paketler, uygulama ve ilgili hizmetlere ilişkin ücretler ve içerikleri Ovinot internet sitesinde (www.ovinot.com) yayınlanmaktadır. Üyelik Paketi, Üye’nin satın alma anındaki geçerli ücret tarifesi üzerinden ücretlendirilecektir. Her bir paket içerdiği hizmetlere, işlevlere ve özelliklere göre Ovinot ile Üye ve/veya İş Ortağı arasında ilave sözleşmeler yapılmasını, ek taahhütler verilmesini, beyan, izin veya bildirimlerde bulunulmasını gerektirebilir. Üye, seçtiği paketin ücretini ödemenin yanında, bu paketin kullanımı ve entegrasyonu için kendisi tarafından yapılması gereken tüm işlemleri eksiksiz tamamlamadan paketi satın almış olsa dahi bazı hizmetleri kullanamayabilir. Paket içeriğinin ve ilgili hizmetlerin gereken kullanım koşullarının paket kullanım süresi boyunca yerine getirilmesi yükümlülüğü Üye’ye aittir. Bu koşulların kullanım süresi boyunca yerine getirilememesi veya sağlanamaması nedeniyle paket içeriğinin kullanılamaması –örneğin banka hesabı entegrasyonu için Üye’nin bankasına gereken başvuruları yapıp, ilgili formalrı ve muvafakatnameyi vermemesi, Üye’nin entegre ettirmiş olduğu banka hesabının sonradan kapanması vb.- durumlarda Üye kendi eksikliğinden kaynaklı Ovinot’tan kullanamadığı herhangi bir hizmet nedeniyle herhangi bir iade, tazminat, vb. talepte bulunamayacaktır.

Deneme üyeliğinin uzatılmaması durumunda Katma Değerli hizmetlere ilişkin sözleşmeler de askı süresinin sona erdiği tarihte kendiliğinden sona erecektir. Üye bu nedenle, Ovinot’a veya çözüm ortaklarına karşı herhangi bir talepte bulunamaz.

d. Müşteri hizmetleri

Üye bu sözleşme kapsamında Ovinot’tan uygulama ve ücretli aldığı hizmetlerle ilgili uzaktan online teknik destek hizmetleri alabilecektir. Üye teknik destek hizmetlerine internet, e-posta ve telefon kanalları üzerinden başvurabilecektir.

e. Sistem altyapı hizmetleri

Ovinot, uygulama ve hizmetleri Üyeye sunarken, kullanmakta olduğu altyapıları, sistemleri, teknolojileri, yöntemleri ve/veya çözüm ve iş ortaklarını, Üye’nin uygulama ve ilgili hizmeti kullanımında bir değişiklik olmaması kaydı ile tamamen kendi kararı ile dilediği gibi değiştirebilecektir. Bu durum Üye açısından hizmetin sonlandırılması ve/veya herhangi bir iade, tazminat vb. talep hakkı getirmeyecektir

Ovinot uygulamanın, sistemin genel yapısında, işlevlerinde, özelliklerinde, kullanılan altyapıda, bileşenlerde ve benzeri konularda zaman zaman gerekli gördüğü değişiklikleri yapabilir. Bu değişiklikler sözleşmenin imzalandığı sırada var olmayan bir özelliğin sisteme eklenmesi ve/veya var olan bir özelliğin yenisi ile değiştirilmesi ve/veya farklı şekilde çalışması gibi her türlü konuda olabilir. Uygulama temel fonksiyonları veya bunların yerine geçebilecek muadillerini hatasız yerine getirmeye devam ettiği sürece Ovinot işbu sözleşmeden kaynaklanan yükümlülüklerini yerine getirmiş kabul edilecektir. Üye uygulamada yapılan değişikliklerin sözleşme ihlali olduğu iddiasında bulunmayacaktır.

Ovinot uygulamayı çalışır ve güncel halde tutmak için elinden gelen tüm çabayı sarf etmekle yükümlüdür. Ancak, internet kesintileri, engelleme ve yavaşlatmalar, genel erişim sorunları, uygulama ve altyapı sistemlerinin kullandığı ve/veya üzerinde çalıştığı sunuculardan, ağlardan ve diğer sistem bileşenlerinden kaynaklanan sorunlar ve bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla genel mücbir sebepler de dahil olmak üzere kendisinden kaynaklanmayan ve sonucunu engelleyemeyeceği haller nedeniyle uygulamanın erişilemez veya kullanılamaz hale gelmesi durumundan Ovinot hiçbir surette sorumlu tutulamaz. Taraflar yukarıda sayılan türden teknik ve hukuki sorunların ifa imkansızlığı doğuracağını beyan ve kabul ederler. Bu durumlarda Borçlar Kanunu’nun ifanın imkansızlığına ilişkin hükümleri uygulanacaktır.

f. Hizmet sonlandırma

Üye ilerleyen yıllarda sisteme devam etmek istemez ise bu sözleşmede belirlenen kurallar çerçevesinde yazılım kiralama hakkını uzatmak istemediğini bildirir; Ovinot, kiralama sözleşmesine uygun olarak Üye’nin hizmetini sonlandırır.

Üye’ye ait Ovinot sistemlerindeki e-belgelerin ve bilgilerin kopyası Üye’ye teslim edilerek 90 gün sonunda sistemden silinir. Üye, üyeliği sonlandıktan itibaren 90 (doksan) gün içinde e-belgelerini ve bilgilerini Ovinot’un belirlediği yöntemler ile teslim almazsa, oluşacak hiçbir sorundan veya kayıptan Ovinot hiçbir surette sorumlu tutulamaz, Ovinot ve/veya çözüm ortaklarına karşı Üye herhangi bir talepte bulunamaz.

6. Üye’nin Hak ve Yükümlülükleri

a. Üye, Ovinot E-İş Uygulaması’nı kullanırken işbu sözleşmenin ayrılmaz bir parçası olan ve www.ovinot.com adresinde ve işbu sözleşmenin ekinde yer alan E-İş Uygulama kullanım koşullarına uygun davranmayı, aksi halde üyeliğinin derhal sonlandırılarak Uygulamaya girişinin engelleneceğini ve peşin ödenen ücretlerin iadesi de dahil olmak üzere hiçbir talepte bulunamayacağını kabul ve taahhüt eder. Ovinot’un gerek kendisinin bu nedenle uğrayacağı, gerekse üçüncü şahısların kendisinden bu ihlal nedeniyle tahsil edeceği tüm zararları, cezaları, tazminatları ve ilgili tüm masrafları tamamen Üye’den talep etme hakkı saklıdır.

b.Hizmetlerin kullanılabilmesi için Üye tarafından yapılması gereken tüm başvuruların eksiksiz ve hatasız yapılması, e-imza, mobil imza, mali mühür, elektronik mühür, kredi kartı, banka hesabı, internet erişimi vb. tüm hizmet ve ürün bileşenlerinin temin edilmesi tamamen ve sadece Üye’nin yükümlülüğündedir. Bu tür Uygulamayı kullanmak için gerekli tüm bileşenlerin temin edilmesinde ve gerekliliklerinin sağlanmasında veya ilgili tüm hususların bir veya birkaçının eksik yapılması veya ihlali nedeniyle sözleşme konusu hizmetin Üyeye kısmen veya tamamen verilememesi durumunda, Ovinot hiğçbir surette sorumlu olmayacak, Üye tarfından seçilmiş veya tahhüt edilmiş ilgili hizmet dönemine ilişkin tüm uygulama kullanım bedeline ve iilgili hizmet bedeline hak kazanacaktır.

c. Özellikle bazı katma değerli hizmetlerin kullanılabilmesi için gerek mevzuattan gerekse hizmetin bir başka kurum veya kuruluşla entegrasyon gerektirdiği durumlarda bu kurum ve kuruluşların belirleyecekleri süreçlerden kaynaklanacak tüm işlemlerin tam olarak yapılmaması veya Ovinot’tan kaynaklanmayan nedenlerle sonradan ek işlem yapılması gereken durumlar oluşması halinde; Üye konu hakkında tam olarak bilgilendiği/bilgilendirildikten sonra bu işlemlerin yapılması Üyenin yükümlülüğünde olup bu hususların bir veya birkaçının ihlali nedeniyle sözleşme konusu hizmetin verilememesi durumunda Ovinot sorumlu olmayacak, il Üye tarfından seçilmiş veya tahhüt edilmiş ilgili hizmet dönemine ilişkin tüm uygulama kullanım bedeline ve iilgili hizmet bedeline hak kazanacaktır.

d. Üyelik paketlerinin içeriğinde yer almayan veya sonradan eklenen her bir ek hizmete ilişkin ön gereklilikler ve yapılması gereken işlemler ilgili bilgiler Ovinot internet sitesinde belirtilir.

e. Üye, kendisine sunulan ek hizmetlere ilişkin tüm mevzuata ve ilgili hizmeti sağlayan Ovinot çözüm ortağı / hizmet sağlayıcının hizmete ilişkiğn belirleyeceği sözleşmesel yükümlülüklere aynen uyacaktır.

f. Üye Uygulamanın ve ilgilii hizmetlerin alınması için girilmesi gereken tüm parametreleri kendisi belirlemek, Uygulama içinde yapılması gereken ayar ve düzenlemeleri yapmakla yükümlüdür. Bu işlemlerde yapılacak hatalardan meydana gelecek zararlar Ovinot bağlamayacaktır.

g. Uygulamaya girmek (login) için kullanılacak olan kullanıcı adı/şifre/parola, e-imza/mobil imza, elektronik kimlik kartı vb. kimlik belirleme Üye tanımlama araçlarının korunmasının tüm sorumluluğu tamamen ve yalnızca Üye’ye aittir. Üye bu giriş ve kimlik belirleme araçları kullanılarak Uygulamada yapılacak tüm işlemlerden tamamen kendisinin sorumlu olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

7. Sözleşmeye konu işin bedeli ve ödemesi

Ücretsiz üyelikte kullandırılan özellikler ücretsizdir. Üyelik Paketlerine ilişkin ücretler www.ovinot.com adresinde yer almaktadır. Her bir Paket, Üye’nin satın alma anındaki geçerli ücret tarifesi üzerinden ücretlendirilecektir. Ovinot ücret tarifelerini değiştirme, ücretli hizmetleri ücretsiz veya ücretsiz hizmetleri ücretli hale getirme konusunda tamamen serbesttir.

Üye, Ovinot’tan aldığı üyelik, kullanım, ürün ve hizmetlerin ödemesini paket tercihine göre aylık ya da yıllık olarak yapacaktır. Sözleşmeler imzalandığı tarih ile yenilenir ve ödemeler aynı tarihte tahakkuk eder ve otomatik tahsil edilir.

Üye tarafından belirtilen sürede gerekli ödemenin tamamen yapılmaması durumunda, Ovinot Üye’nin Uygulamaya erişimini kısmen veya tamamen engelleyerek Üyeliği ve ilgili tüm hizmetleri dilediği gibi sonlandırma hakkına sahiptir. Bu durumda Ovinot sunucularında saklanmakta olan Üyeye ait tüm verisini ve belgelerini de silebilecektir. Üye ödeme yapmaması nedeniyle verilerinin, bilgilerinin, kayıtlarının, belgelerinin tamamen silinmesi halinde, herhangi bir zarara ve ziyana uğradığı iddiasında h,çbir surette bulunmayacaktır.

8. Gizlilik, Güvenlik

a. Ovinot sunucuları ve sistemleri Ovinot’un anlaşmalı veri merkezlerinde barındılabilecektir. Sunucular ve sistemler veri merkezinin genel fiziksel ve dijital güvenlik sistemleri tarafından korunmaktadır. Dışardan izinsiz ve yetkisiz kişilerin uygulama yazılımlarına veya veri tabanına ulaşmasını engellemek için gerekli tedbirler alınmaktadır.

b. Ovinot, uygulamada işlem görecek kredi kartı, banka, ödeme kuruluşu hesap ve bağlı kart bilgilerinin ve Üye’nin diğer tüm bilgilerinin gizliliğini ve güvenliğini taahhüt eder. Ovinot ilgisiz kişilerin ve yetkisiz üçüncü şahısların bu bilgilere teknik olarak erişemeyeceğini taahhüt eder.

c. Taraflar diğer taraftan kendilerine yazılı, sözlü, manyetik ortamda veya başka bir şekilde aktarılan tüm fikir, bilgi, içerik ve belgeler hakkında gizlilik esaslarına uygun hareket edeceklerdir. Taraflar bu bilgileri sözleşmenin amacı dışında hiçbir şekilde kullanmayacak, dağıtmayacak, hiçbir şekilde üçüncü kişilere aktarmayacak, henüz kamuya duyurulmamış ürün ve hizmetlere ilişkin her türlü belge ve bilginin gizli tutulmasını sağlayacak ve bu bilgilerin yetkisiz kişilerce kullanılmasını önlemek üzere gerekli olan her türlü güvenlik önlemlerini alacaktır.

d. Hali hazırda kamunun bilgisine sunulmuş olan, yürürlükteki mevzuat gereği ve/veya herhangi bir devlet otoritesinin isteği üzerine açıklanması istenmiş veya istenebilecek olan bilgiler gizli bilgi kapsamı dışında olup bu maddeye istisna teşkil ederler. Gizlilik yükümlülüğü kapsamından önce veya bu kapsam içerisinde olmayan bir başka üçüncü şahıs tarafından bağımsız olarak elde edilmiş olan bilgiler, gizli bilgi kapsamı dışında olup bu maddeye istisna teşkil ederler.

9. Kişisel Verilerin Korunması

a. Ovinot’un kişisel verileri koruma kanunu çerçevesinde hazırlamış olduğu aydınlatma metnine https://www.ovinot.com/kvkk-aydinlatma-metni bağlantısından ulaşılabilir.

b. Taraflar birbirlerine ait Kişisel Verileri işlerken yürürlükteki tüm yasa ve yönetmeliklere uygun davranacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

c. Üye, işbu sözleşme kapsamında Ovinot E-İş Uygulamasına gireceği ve elde edeceği her türlü Kişisel Veriyi, yalnızca işbu sözleşme kapsamındaki işleri gerektirdiği şekilde ve amaçlarla toplamayı, işlemeyi ve başka herhangi bir amaç için kullanmamayı kabul, beyan ve taahhüt eder.

d. Üye, kendiliğinden, müşterilerinden, çalışanlarından, danışmanlarından veya diğer üçüncü gerçek veya tüzel şahıslardan edinmiş olduğu her türlü kişisel verinin gizliliğini veya güvenliğini temin etmek için uygun koruma yöntemleri ile gerekli güvenlik önemlerini alacağını beyan, kabul ve taahhüt eder. Bu hususta Ovinot’un üçüncü şahıslara karşı hiçbir sorumluluğu ve yükümlülüğü olmayacaktır.

e. Taraflar, kendi sistemlerinde gerekli teknik ve idari tedbirleri aldığını, herhangi bir güvenlik ihlali (yetkisiz erişim ve ifşa gibi fakat bunlarla sınırlı olmaksızın) olduğunda, bu durumdan diğer tarafı derhal haberdar edeceğini ve ilgili ihlali düzeltmek için makul tüm destek ve yardımı sağlayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

f. Üye, işbu sözleşme kapsamında, Ovinot E-İş Uygulamasına gireceği herhangi bir Kişisel Veriyi yürürlükteki tüm yasa ve yönetmeliklere uygun olarak temin ettiğini, ilgililerinden veya veri sahiplerinden, bu verilerinin işlenmesi ve üçüncü taraflarla paylaşımı için gerekli taahhütnameleri açık rızaları ile aldığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

g. Ovinot, yasal mevuzata aykırı ve/veya açık rıza alınmamış hallerde Üye’ye ait kişisel verileri üçüncü kişilere aktarmayacaktır. Bununla birlikte Ovinot, yasal mevzuat zorunlu kıldığı taktirde kişisel verileri üçüncü kişilere Üye’nin bilgisi ve yazılı ön izni olmaksızın dahi aktarmak durumunda kalabilir; Ovinot bu ayrıksı hal dışında kişisel verileri üçüncü kişilere aktarmamak ve aktarılmasına engel olmakla yükümlü olduğunu kabul beyan ve taahhüt eder.

h. Ovinot, Üyeye ait Kişisel Verilere, bu sözleşmede tanımlanmış hizmetleri vermek için bu bilgilere erişmesi gereken durumlaraa göre erişebilecektir.

i. İşbu sözleşmenin sona ermesi veya feshi durumunda, taraflar Kişisel Verileri kullanmayı sonlandıracak ve bu Kişisel Verileri, diğer tarafın talep ettiği şekilde ve formatta iade edecektir. Ovinot, işbu sözleşme konusu işle ilgili Üye’den edindiği her tür kişisel veriyi, Kanun ve ikincil mevzuatlar uyarınca muhafaza edecek ve söz konusu saklama süresi sonunda hiçbir ihtara gerek kalmaksızın imha edecektir.

j. Ovinot, Kişisel Verileri işlerken, saklarken ve nihayet imha ederken yürürlükteki tüm kanun ve yönetmeliklere ve talimatlarına uygun davranacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

10. Sözleşmenin feshi

a. Taraflardan herhangi biri sözleşme süresinin bitimine (30) gün kala karşı tarafa yazılı olarak bildirim yaparak süre bitiminde Üyeliğin sonlandırılmasını isteyebilir. (30) gün süre kalana kadar taraflardan herhangi birinin yazılı bildirimi olmadığı sürece sözleşme ve hizmetler otomatik olarak 1 (Bir) yıl uzar. Bu durumda Ovinot yukarıda belirtilen şekilde ilan edilen tarifelere uygun olarak fiyat artışı yapma hakkına sahiptir. Ovinot yeni hizmet döneminin faturasını Üye’nin seçtiği pakete ve ödeme şekline göre düzenler. Üye, yeni dönemde üyeliğe devam etmesi ve uygulamayı kullanmaya devam etmesi halinde sözleşmeyi otomatik yenilemiş ve faturayı kabul etmiş sayılır.

b. Ovinot, bu sözleşmede yer alan başkaca hak ve menfaatlerine halel gelmeksizin, Üye veya Üye ile ilişkili ya da Üye’nin kontrolündeki herhangi bir kişi, çalışanı, danışmanı, şirket veya kurum tarafından bu sözleşmede yer alan maddelerden herhangi birine uyulmadığı veya yerine getirilmediği kanaatine vardığı takdirde, derhal sözleşmeyi fesih etmek hakkına sahip olacaktır. Üye, Ovinot’un bu maddede belirtilen fesih hakkını kullanması durumunda, anlaşmada yer alan fesih hükümlerini de Ovinot’un uygulama hakkına sahip olacağını şimdiden kabul etmiştir. Bu durumda Ovinot, sistemlerinde saklanmakta olan Üye’nin tüm verilerini, bilgilerini, kayıtlarını ve belgelerini de silebilecektir. Üye verilerini, bilgilerini, kayıtlarını ve belgelerini Ovinot’un silmesi halinde zarara uğradığı iddiasında veya herhangi bir tazminat talebinde bulunmayacaktır.

c. Üye ödemelerinde temerrüde düşer veya acze düşer veya tasfiye olur veya iflas ederse Ovinot herhangi bir tazminat ödemeksizin ve ihbar yükümlülüğü olmaksızın Uygulamanın kullanımını sonlandırabilir, ilgili hizmetleri tamamen sona erdirebilir, sözleşmeyi tek yanlı olarak feshedebilir. Ancak bu halde Ovinot’un sözleşme tahtında doğan tüm hak ve alacakları saklıdır.

11. Genel yükümlülükler

a. Bu sözleşmenin yürürlüğe girmesinden itibaren her iki tarafın da yapılacak olan her türlü mal, hizmet ve diğer ticari ilişkiler sonucu doğacak olan alacak ve borçlar, resmi defterlerde karşılıklı cari hesap olarak yürütülecektir.

b. Üye’nin ticaret veya meslek unvanının, ticari iş adresinin, imzaya yetkili şahısların veya imza yetkilerinin herhangi bir değişikliğe uğraması halinde bu değişikliklerin gerek fiilen ve gerekse ticaret sicilinde tescilini müteakip en geç 7 (yedi) gün zarfında Ovinot’a bildirecektir. Bu değişikliklerin ilgili süre içerisinde Ovinot’a bildirilmemesi durumunda Üye’nin eski unvan ve/veya adres altında gönderilmiş fatura, irsaliye, mektup gibi tüm vesaik yeni unvan ve/veya adres altında gönderilmiş sayılır. Üye’nin imza yetkilisi şahısların veya imza yetkilerinin değişmesi durumunda bu değişiklikten önce imza yetkisini kaybeden şahısların imzaladığı veya kullandığı tüm kredi kartı, çek, senet gibi şirketi borç altına sokan evraktan dolayı doğmuş ve doğacak tüm borçları ve yükümlülükleri Üye önceden kabul eder.

c. Her iki taraf genel ticari yasa, ahlak ve düsturlara göre hareket edeceğini, iyi niyet çerçevesinde karşılıklı çıkarlarını koruyacağını ve ticari faaliyetlerini tamamıyla T.C. kanunlarına uygun olarak sürdüreceğini kabul ve taahhüt eder.

d. Üye, kendisinin, bağlı ya da bağlantılı olduğu diğer şirket, kurumların ve gerçek kişilerin Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına, yönetmeliklerine, iş ahlakı kurallarına geçmişte uygun davrandığını beyan ederek, üyelik süresince gelecekte de uygun davranmaya devam edeceğini kabul ve taahhüt etmiştir. Üye, “terörle mücadele” “yolsuzlukla mücadele” ve “kara para aklamanın engellenmesi”ne ilişkin tüm uygulanabilir kanunlar, kurallar, tüzükler, kararlar ve Türkiye’deki resmi kurumların emirlerine geçmişte uygun davrandığını beyan ederek, gelecekte de uygun davranmaya devam edeceğini kabul ve taahhüt etmiştir.

e. Üye sözleşmeden kaynaklanan hak ve yükümlülüklerini kısmen veya tamamen devredemez, temlik edemez.

f. Taraflar, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, Fikir ve Sanat Eserleri Yasası, Markaların Korunması Hakkındaki Kanun Hükmünde Kararname, Türk Ticaret Yasası, Patent Haklarının Korunması Hakkındaki Kanun Hükmünde Kararname, Türk Ceza Yasası ve diğer ilgili yasaların hükümlerine uymayı baştan kabul, beyan ve taahhüt eder.

g. Üye’nin işbu sözleşmede yazılı kurallara aykırı hareket etmesi durumunda oluşacak hukuki ve mali sonuçlardan tamamen Üye sorumludur. Ovinot, Üye’nin Ovinot E-İş Uygulaması ile yaptığı faaliyetlerden sorumlu değildir. Üye, Ovinot’un oluşabilecek hukuki ve mali sonuçlarla herhangi bir ilgisinin olmadığını kabul ve beyan etmektedir.

h. Bu sözleşmenin bir hükmünün herhangi bir sebeple geçersiz hale gelmesi durumunda, hukuken herhangi bir engel olmaması kaydıyla, böyle bir durum geriye kalan herhangi bir diğer hükmün geçerliliğini etkilemeyecek ve geriye kalan hükümler, sözleşme geçersiz hüküm olmadan imzalanmışçasına geçerli ve yürürlükte kalacaktır.

i. Ovinot tarafından gerekli hizmetlerin verilmesi, Üye tarafındaki herhangi bir eksiklik nedeniyle gecikirse veya gerçekleşemezse bu süre için de normal üyelik hizmet kullanım ücretleri tahakkuk ettirilecektir. Ovinot’un kendisinden kaynaklanmayan Üye’nin kendi tarafında oluşacak yazılım, donanım, internet bağlantısı, altyapı gibi tüm teknik aksaklıkları gidermek tamamen Üye’nin yükümlülüğündedir. Üye’den kaynaklı aksamalardan dolayı Ovinot’unn hiçbir sorumluluğu olmayacaktır.

j. Ovinot’tan kaynaklanmayan nedenlerle Üye’nin tek taraflı olarak Uygulamayı kullanmaktan vazgeçmesi durumunda hiçbir şekilde ücret iadesi yapılmayacaktır.

k. Ovinot’un kurumsal internet sayfasında, sosytal medya sayfalarında ve diğer tüm tanıtım ve basın mecralarında Üye’nin müşterisi olduğunu açıklama ve Üye’nin ismini, unvanını, markasını, logosunu kullanma hakkı ve yetkisi vardır. Bu yetki isim, marka, logo görselini kullanma ve ilgili sisteme link verme şeklinde de kullanılabilir.

l. Ovinot’un bu sözleşme kapsamında sağladığı hizmetlerin, Ovinot’un ve İş Ortaklarının sunucularının ve sistemlerinin bulunduğu veri merkezlerinden (datacenter), İnternet Servis Sağlayıcılar veya Telekomünikasyon şirketlerden kaynaklanan nedenlerle kısmen veya tamamen durması nedeniyle oluşacak hizmet ve diğer kayıplardan Ovinot hiçbir surette sorumlu olmayacaktır. Böyle bir sorunun oluşması durumunda ve Üye’nin talep etmesi halinde Ovinot ilgili veri merkezinden, internet servis sağlaycıdan veya telekom şirketinden ilgili soruna dair açıklama alacak ve Üye’yle paylaşacaktır.

m. Ovinot’un bu sözleşme kapsamında sağladığı hizmetlerin siber saldırı, sosyal mühendislik, sistem ele geçirilme vb. herhangi bir nedenle durmasından dolayı oluşacak hizmet ve diğer kayıplardan Ovinot sorumlu olmayacaktır. Böyle bir durumda Üye’nin talep etmesi halinde Ovinot ilgili sorunla ilgili Üye’ye yazılı açıklama gönderecektir.

12. Onay ve yürürlük

Bu sözleşme, Üye tarafından elektronik ortamda kabul edildiği veya güvenli e-imza ile imzalandığı tarihte yürürlüğe girer. Sözleşmenin uygulamasından doğabilecek aksaklıklarda ve uyuşmazlıklarda İstanbul Anadolu Merkez Mahkemeleri ve icra daireleri yetkilidir.

Kredi Kartı bilgisi gerekmez.
Üyeliğiniz var mı?
Giriş Yapın